Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:26 Tisdag 2011-03-29 kl. 11:00

Tisdag 2011-03-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2010/11:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Förutvarande och nuvarande regeringars handlande vad gäller fråga om dumpningar av kemiska vapen och radioaktivt avfall i Östersjön - ärende 1
Beredning
Föredragande: KÖ

4. Regeringens agerande kring avtal om svavelutsläpp i Östersjön - ärende 3
Beredning
Föredragande: JJ

5. Regeringens agerande gentemot statliga myndigheter gällande praktikplatser i det s.k. lyftet - ärende 5
Beredning
Föredragande: KD

6. Jordbruksministerns styrning av Jordbruksverket - ärende 12
Beredning
Föredragande: KD

7. Regeringens information till riksdagen om den nordiska snabbinsatsstyrkan - ärende 16
Beredning
Föredragande: TL

8. Fråga om kulturministerns styrning av Svenska filminstitutet - ärende 20
Beredning
Föredragande: LW

Bilagor


1. Protokoll
2. Granskningslistan, kansliPM, utfrågningsschema
3. Skrivelse från Regeringskansliet, delas och skickas ut
elektroniskt under måndag
4. Skrivelse från Regeringskansliet, kansliPM
5. Skrivelse från Regeringskansliet, delas och skickas ut
elektroniskt under måndag
6. Skrivelse från Regeringskansliet
7-8. Skrivelser från Regeringskansliet, delas och skickas ut
elektroniskt under måndag