Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:28 Torsdag 2011-04-07 kl. 09:00

Torsdag 2011-04-07 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2010/11:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:28
Datum och tid: 09:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

Föredragningslista

1. Kl. 09:00
Offentlig utfrågning med Jan-Olof Selén och Maria
Gelin, f.d. GD respektive f.d. avdelningschef, Sjöfartsverket
Granskningsärende 3 Regeringens agerande kring avtal om svavelutsläpp i Östersjön

2. Kl. 10:00
Offentlig utfrågning
med landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Granskningsärende 12 Jordbruksministerns styrning av Jordbruksverket

Lokal: RÖ7-08

3. Förutvarande och nuvarande regeringars handlande vad gäller fråga om dumpningar av kemiska vapen och radioaktivt avfall i Östersjön - ärende 1
Beredning
Företrädare för Försvarsmakten
Föredragande: KÖ

Bilagor