Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:35 Tisdag 2011-05-10 kl. 10:30

Tisdag 2011-05-10 kl. 10:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2010/11:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:35
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens hantering av återtagandeavtalet med Irak - ärende 23
Beredning
Föredragande: JJ

4. Regeringens agerande kring avtal om svavelutsläpp i Östersjön - ärende 3
Beredning
Föredragande: JJ

5. Regeringens agerande i fråga om informella informationsutbyten med USA – ärende 18
Beredning
Föredragande: JJ

6. Uttalande av statsministern (Kastrups flygplats) - ärende 11
Beredning
Föredragande: LW

7. Regeringens och statsrådet Anders Borgs agerande kring skatteavtalet med Danmark - ärende 19
Beredning
Föredragande: LW

8. Fråga om kulturministerns styrning av Svenska filminstitutet - ärende 20
Beredning
Föredragande: LW

9. Regeringens hantering av intäkter från trängselskatten - ärende 24
Beredning
Föredragande: LW

10. Utrikesdepartementets hantering av bidrag från bistånds-
anslagen - ärende 27
Beredning
Föredragande: LW

11. Regeringens beslut om förhandsprövning av nya programtjänster - ärende 21
Beredning
Föredragande: KÖ

12. Statsministerns uttalande om riksdagsbeslut om folkmord i osmanska riket 1915 - ärende 8
Beredning
Föredragande: ÅM

13. Försök från Utbildningsdepartementet att påverka programinnehållet i Sveriges television - ärende 15
Beredning
Föredragande: ÅM

14. Regeringens hantering av frågan om bevarande och förstärkning av den svenska vargstammen - ärende 22
Beredning
Föredragande: ÅM

15. Regeringens försenade interpellationssvar - ärende 10
Beredning
Föredragande: JJ

16. Utbildningsministerns användning av statsflyget - ärende 2
Beredning
Föredragande: TL

17. Regeringens hantering av EU-direktivet om lagring av trafikuppgifter - ärende 4
Beredning
Föredragande: TL

18. F.d. ansvarigt statsråds beredning av en proposition om kvalitetsutvärderingssystem för högskolor - ärende 9
Beredning
Föredragande: TL

19. Försvarsministerns hantering av försvarets personalförsörjning - ärende 25
Beredning
Föredragande: TL

20. Näringsministerns blogg hos Tillväxtverket - ärende 7
Beredning
Föredragande: MJ

21. Regeringens information till riksdagen om den nordiska snabbinsatsstyrkan - ärende 16
Beredning
Föredragande: TL

Bilagor


1. Protokoll
3. Recit
4-5. Recit, uppteckning från utfrågning
6-10. Recit
11. Recit, delas och skickas ut elektroniskt under måndag
12-13. Utkast
14. Recit, uppteckning från utfrågning
15-20. Utkast
21. Recit