Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:37 Tisdag 2011-05-17 kl. 10:30

Tisdag 2011-05-17 kl. 10:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2010/11:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:37
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Regeringens agerande kring avtal om svavelutsläpp i Östersjön - ärende 3
Beredning
Föredragande: JJ

3. Regeringens roll i marknadsföring av havsövervakningssystem till Libyen - ärende 6
Beredning
Föredragande: KD

4. Jordbruksministerns styrning av Jordbruksverket - ärende 12
Beredning
Föredragande: KD

5. Regeringens agerande för att ge alla möjlighet till tillgång till telefon i enlighet med svensk lag - ärende 17
Beredning
Föredragande: KD

6. Justitieminister Beatrice Asks ansvar för Säkerhetspolisens brister i organisationen - ärende 26
Beredning
Föredragande: KÖ

7. Uttalande av statsministern (Kastrups flygplats) - ärende 11
Beredning
Föredragande: LW

8. Fråga om kulturministerns styrning av Svenska filminstitutet - ärende 20
Beredning
Föredragande: LW

9. Regeringens hantering av intäkter från trängselskatten - ärende 24
Beredning
Föredragande: LW

10. Näringsministerns blogg hos Tillväxtverket - ärende 7
Beredning
Föredragande: MJ

11. Försvarsministerns hantering av förbandsorganisationen - ärende 28
Beredning
Föredragande: MJ

12. Statsministerns uttalande om riksdagsbeslut om folkmord i osmanska riket 1915 - ärende 8
Beredning
Föredragande: ÅM

13. Försök från Utbildningsdepartementet att påverka programinnehållet i Sveriges television - ärende 15
Beredning
Föredragande: ÅM

14. Regeringens hantering av EU-direktivet om lagring av trafikuppgifter - ärende 4
Beredning
Föredragande: TL

15. Regeringens information till riksdagen om den nordiska snabbinsatsstyrkan - ärende 16
Beredning
Föredragande: TL

16. Förutvarande och nuvarande regeringars handlande vad gäller fråga om dumpningar av kemiska vapen och radioaktivt avfall i Östersjön - ärende 1
Beredning
Föredragande: KÖ

Bilagor


1. Rubrikförslag
3-16. Utkast