Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:38 Torsdag 2011-05-19 kl. 09:00

Torsdag 2011-05-19 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2010/11:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:38
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Granskningsbetänkande (KU20)
Preliminär justering

Bilagor


1. Protokoll
3. Utkast till betänkande; kompl. text (G4) delas onsdag