Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:39 Tisdag 2011-05-31 kl. 10:30

Tisdag 2011-05-31 kl. 10:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2010/11:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:39
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Granskningsbetänkande (KU20)
Justering

4. Höstens granskning

Bilagor


1. Protokoll
3. Förslag till betänkande
4. KansliPM