Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:40 Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2010/11:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:40
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Regeringens agerande i fråga om USA:s övervaknings-
verksamhet i Sverige - ärendena 13 och 14

Chefsåklagare Tomas Lindstrand kommer
Beredning
Föredragande: KÖ

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

Bilagor


1. Tjänsteanteckning, kansliPM
2. Protokoll
3. Stomme för granskningsdebatten