Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:41 Torsdag 2011-06-16 kl. 09:00

Torsdag 2011-06-16 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2010/11:41

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:41
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Fråga om utlämnande av allmänna handlingar

Bilagor


1. Protokoll
3. Handlingar delas vid sammanträdet