Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:42 Torsdag 2011-09-15 kl. 09:30

Torsdag 2011-09-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2010/11:42

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:42
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
Beredning
Föredragande: PN

3. Utnämningsmakten
Beredning
Föredragande: TL

4. Regeringens information i samband med subsidiaritetskontroll
Beredning
Föredragande: TL

5. Förvaltningsmyndigheters internationella överenskommelser
Beredning
Föredragande: JJ

6. Regeringens agerande i fråga om USA:s övervaknings-
verksamhet i Sverige -
(ärendena 13 och 14 2010/11)
Beredning
Föredragande: KÖ

Bilagor


1. Granskningsanmälan
2-6. KansliPM