Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:43 Torsdag 2011-09-15 kl. 09:30

Torsdag 2011-09-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2010/11:43

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:43
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. EU-bevakning

3. EU-förslag om beslut om Europaåret
för medborgarna (2013)
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2011) 489
Föredragande: TL

4. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål
-Kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG
Fråga om yttrande till JuU. Omedelbar justering
KOM(2011) 225
Föredragande: KD

5. Forsknings- och framtidsfrågor
Fråga om kunskapsöversikt över minoritetsfrågor
Föredragande: TL

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Förteckning över inkomna skrivelser
- Sammanträdesplan för hösten
2. Förteckning över EU-dokument
3. KansliPM och KOM(2011) 489
4. KansliPM, KOM(2011)225 och 2010/11:KU3y
5. KansliPM
6. Se särskild föredragningslista