Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:5 Tisdag 2011-11-08 kl. 11:00

Tisdag 2011-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2010/11:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:5
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Vissa förvaltningsärenden
Beredning
Föredragande: ACB

4. Förvaltningsmyndigheters internationella överenskommelser
Beredning
Föredragande: JJ

5. Regeringens information i samband med subsidiaritetskontroll
Beredning
Föredragande: TL

6. Utnämningsmakten
Beredning
Föredragande: TL

7. Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare
i Sverige -
(ärendena 13 och 14 2010/11)
Beredning
Föredragande: KÖ

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4-5. Skrivelser från Regeringskansliet
6. KansliPM, skrivelse från Regeringskansliet, chefspolicyer
7. Skrivelse från Regeringskansliet, svarsPM delas vid smtr