Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:6 Torsdag 2011-11-10 kl. 09:00

Torsdag 2011-11-10 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2010/11:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:6
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens information i samband med subsidiaritetskontroll
Beredning
Föredragande: TL

4. Utnämningsmakten
Beredning
Föredragande: TL

5. Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare
i Sverige -
(ärendena 13 och 14 2010/11)
Beredning
Föredragande: KÖ

Bilagor


1. Protokoll
3-4. Recit, delas onsdag 9 nov