Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:7 Tisdag 2011-11-15 kl. 10:00

Tisdag 2011-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2010/11:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:7
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Utfrågning med företrädare för Polismyndigheten i Stockholms län
Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige - ärendena 13 och 14 (2010/11)
Föredragande: KÖ

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Utnämningsmakten
Beredning
Föredragande: TL

5. Regeringens användning av hemsida i samband med vissa intervjuer av statsministern - ärende 1
Beredning
Föredragande: TL

Bilagor


2. Protokoll
4. Tidigare utsänt material
5. Skrivelse från Regeringskansliet