Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:8 Torsdag 2011-11-10 kl. 09:00

Torsdag 2011-11-10 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2010/11:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:8
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Information från Regeringskansliet
Exp/rättschefen Rikard Jermsten m.fl. från
Finans- och Socialdepartementen samt
Kungl. Hovstaterna kommer kl. 09.00
Fortsatt beredning
Prop: 2011/12:1 och motioner
Föredragande: TL

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Användning av beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse för Gotlands kommun (KU7)
Fortsatt beredning
Prop: 2011/12:21
Föredragande: LW

5. Utskottsresor
Information
Föredragande: KS

6. Uppföljning och utvärdering valet 2010
Föredragande: PN

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Missiv, utdrag ur KU1 samt PM från Fi-dep från den 18 okt (tidigare utskickat),
deltagarförteckning
2. Protokoll
4. Utkast, kansliPM
6. KansliPM, JO-beslut
7. Se särskild föredragningslista