Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:9 Tisdag 2011-11-15 kl. 10:00

Tisdag 2011-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2010/11:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:9
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Granskning av regeringen

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Val av JO

6. Användning av beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse för Gotlands kommun (KU7)
Justering
Prop: 2011/12:21
Föredragande: LW

7. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fortsatt beredning
Prop: 2011/12:1 och motioner
Föredragande: TL

8. Uppföljning och utvärdering valet 2010
Uppföljningsgruppens sammansättning
Föredragande: PN

9. Utskottsresor
Information
Föredragande: KSZ

10. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Protokoll
3. Sammanträdesplan hösten 2011
4. Förteckning över EU-dokument
6. Förslag
7. Utkast