Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:25 Torsdag 2012-03-15 kl. 09:00

Torsdag 2012-03-15 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2011/12:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25
Datum och tid: 2012-03-15 09:00 kl. 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Möjligheter till arbetslöshetsersättning för den som nekar att ta arbete inom Försvarsmakten - ärende 6
Beredning
Föredragande: KD

4. Fråga om regeringen brustit i samråd med riksdagens EU-nämnd rörande Portugals ansökan om krislån från Europeiska unionen - ärende 8
Beredning
Föredragande: ACB

5. Socialdepartementets beredning av en konsekvensbedömning - ärende 9
Beredning
Föredragande: TL

6. Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll - ärende 16
Beredning
Föredragande: TL

7. Försvarsministerns styrning av försvarsmakten - ärende 10
Beredning
Föredragande: KÖ

8. Energiministerns agerande i samband med säkerhetsstopp i kärnreaktorer - ärende 11
Beredning
Föredragande: MG

9. Regeringens agerande i Projekt Simoom - ärende 23
Beredning
Föredragande: PN

Bilagor


1. Protokoll
2. Granskningsanmälan
3. Skrivelse från Regeringskansliet
4. Skrivelse från Regeringskansliet, en bilaga delas vid smtr
5-8. Skrivelser från Regeringskansliet
9. KansliPM