Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:28 Tisdag 2012-04-10 kl. 11:00

Tisdag 2012-04-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2011/12:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28
Datum och tid: 2012-04-10 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

Bilagor


1. Protokoll
2. Schema för utfrågningar