Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:3 Torsdag 2011-10-20 kl. 09:00

Torsdag 2011-10-20 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2011/12:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringsprotokollen
Beredning
Föredragande: ACB

4. Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare
i Sverige -
(ärendena 13 och 14 2010/11)
Beredning
Föredragande: KÖ

Bilagor


1. Protokoll
3-4. KansliPM