Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:33 Tisdag 2012-04-24 kl. 11:00

Tisdag 2012-04-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2011/12:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:33
Datum och tid: 2012-04-24 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll - ärende 16
Beredning
Föredragande: TL

4. Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige - ärendena 13 och 14 2010/11
Beredning
Föredragande: KÖ

Bilagor


1. Protokoll, delas i postfacken under måndag
3. Utskrift av utfrågningen med Catharina Elmsäter-Svärd
4. - Utskrift av utfrågningen med Beatrice Ask,
del av utfrågningen delas vid smtr
- Handlingar från UD, delas vid smtr