Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:38 Tisdag 2012-05-22 kl. 10:30

Tisdag 2012-05-22 kl. 10:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2011/12:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:38
Datum och tid: 2012-05-22 10:30
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens agerande rörande samgåendet mellan Posten och Post Danmark - ärende 3
Beredning
Föredragande: LW

4. Socialdepartementets efterlevnad av att s.k. vertikal integration inte uppkommer i apoteksbranschen - ärende 18
Beredning
Föredragande: LW

5. Regeringens användning av hemsida i samband med vissa intervjuer av statsministern - ärende 1
Beredning
Föredragande: TL

6. Arbetsmarknadsministerns uttalande och agerande i en viss EU-fråga - ärende 7
Beredning
Föredragande: TL

7. Socialdepartementets beredning av en konsekvensbedömning - ärende 9
Beredning
Föredragande: TL

8. Publiceringen på regeringens webbplats om s.k. nätmyter rörande invandring - ärende 13
Beredning
Föredragande: TL

9. Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll - ärende 16
Beredning
Föredragande: TL

10. Regeringens åtgärder vid lämplighetsbedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab Automobile AB - ärende 19
Beredning
Föredragande: TL

11. Fråga om regeringen brustit i samråd med riksdagens EU-nämnd rörande Portugals ansökan om krislån från Europeiska unionen - ärende 8
Beredning
Föredragande: ACB

12. Justitieministerns uppgifter om partibidrag vid riksdagens frågestund - ärende 12
Beredning
Föredragande: ACB

13. Fråga om chefen för Socialdepartementet fullgjort sitt arbetsgivaransvar - ärende 20
Beredning
Föredragande: ACB

14. Möjligheter till arbetslöshetsersättning för den som nekar att ta arbete inom Försvarsmakten - ärende 6
Beredning
Föredragande: KD

15. Fråga om utbildningsminister Jan Björklunds ansvar för Skolverkets hantering avseende beslut om lärarlegitimation - ärende 15
Beredning
Föredragande: KD

16. Regeringens hantering av frågor kring införande av lärarlegitimation - ärende 2
Beredning
Föredragande: MG

17. Dåvarande försvarsministerns styrning av Försvarsmakten - ärende 10
Beredning
Föredragande: KÖ

18. Dåvarande statsrådet Tobias Krantz hantering av en överläkare - ärende 14
Beredning
Föredragande: KÖ

19. Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige - ärendena 13 och 14 2010/11
Beredning
Föredragande: KÖ

Bilagor


1. Protokoll
3-9. Utkast
10. Utskrift av utfrågningen med Bo Lundgren, recit
11-18. Utkast
19. Recit skickas elektroniskt och delas i facken på fredag