Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:39 Torsdag 2012-05-24 kl. 09:00

Torsdag 2012-05-24 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2011/12:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:39
Datum och tid: 2012-05-24 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens agerande rörande samgåendet mellan Posten och Post Danmark - ärende 3
Beredning
Föredragande: LW

4. Socialdepartementets efterlevnad av att s.k. vertikal integration inte uppkommer i apoteksbranschen - ärende 18
Beredning
Föredragande: LW

5. Regeringens användning av hemsida i samband med vissa intervjuer av statsministern - ärende 1
Beredning
Föredragande: TL

6. Arbetsmarknadsministerns uttalande och agerande i en viss EU-fråga - ärende 7
Beredning
Föredragande: TL

7. Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll - ärende 16
Beredning
Föredragande: TL

8. Regeringens åtgärder vid lämplighetsbedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab Automobile AB - ärende 19
Beredning
Föredragande: TL

9. Regeringens hantering av frågor kring införande av lärarlegitimation - ärende 2
Beredning
Föredragande: MG

10. Dåvarande försvarsministerns styrning av Försvarsmakten - ärende 10
Beredning
Föredragande: KÖ

11. Dåvarande forskningsministerns hantering av en överläkare - ärende 14
Beredning
Föredragande: KÖ

12. Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige - ärendena 13 och 14 (2010/11)
Beredning
Föredragande: KÖ

Bilagor


1. Protokoll
3-7. Utkast
8-9. Utkast delas onsdag
10. Utkast
11-12. Utkast delas onsdag