Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:40 Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2011/12:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:40
Datum och tid: 2012-05-29 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Höstens granskning

4. Granskningsbetänkande (KU20)
Preliminär justering

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Utkast till betänkande, kansliPM