Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:41 Torsdag 2012-05-31 kl. 09:00

Torsdag 2012-05-31 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2011/12:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:41
Datum och tid: 2012-05-31 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Granskningsbetänkande (KU20)
Justering

Bilagor


1. Protokoll
3. Förslag till betänkande