Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:42 Torsdag 2012-06-07 kl. 10:30

Torsdag 2012-06-07 kl. 10:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2011/12:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:42
Datum och tid: 2012-06-07 10:30
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien - ärende 23
Beredning
Föredragande: JJ

4. Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien - ärende 25
Beredning
Föredragande: JJ

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM, kronologi
4. KansliPM