Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:46 Torsdag 2012-05-24 kl. 09:00

Torsdag 2012-05-24 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2011/12:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:46
Datum och tid: 2012-05-24 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. OECD-nätverk
Beslut om att utse två ledamöter som representanter för utskottet
Föredragande: KS

4. Granskning av regeringen

5. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. Mail, PM och lista över representanter
4. Se särskild föredragningslista