Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:47 Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2011/12:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:47
Datum och tid: 2012-05-29 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
till regeringen m.m. (KU21)
Fortsatt beredning
Skr. 2011/12:65, Skr. 2011/12:75 jämte motion samt
Redog. 2011/12:RS4
Föredragande: TL och MG

5. Indelning i utgiftsområden (KU24)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:100
Föredragande: TL

6. Frågeinstituten som kontrollinstrument (KU22)
Fortsatt beredning
Föredragande: PN

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. Förteckning över EU-dokument
4-6. Utkast
7. Se särskild föredragningslista