Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:48 Torsdag 2012-05-31 kl. 09:00

Torsdag 2012-05-31 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2011/12:48


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:48
Datum och tid: 2012-05-31 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Granskning av regeringen

2. Frågeinstituten som kontrollinstrument (KU22)
Talman Per Westerberg kommer kl. 10.00
Fortsatt beredning
Föredragande: PN

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Indelning i utgiftsområden (KU24)
Justering
Prop. 2011/12:100
Föredragande: TL

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2.Tidigare utsänt material
3. Protokoll
5. Förslag