Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:49 Torsdag 2012-06-07 kl. 10:30

Torsdag 2012-06-07 kl. 10:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2011/12:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:49
Datum och tid: 2012-06-07 10:30
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
till regeringen m.m. (KU21)
Justering
Skr. 2011/12:65, Skr. 2011/12:75 jämte motion samt
Redog. 2011/12:RS4
Föredragande: TL och MG

5. Frågeinstituten som kontrollinstrument (KU22)
Fortsatt beredning
Föredragande: PN

6. Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål
Fråga om yttrande till JuU
Prop. 2011/12:146 jämte utskottsinitiativ
Föredragande: LW

7. Sammanträde efter sommaruppehållet
Torsdagen den 20 september kl. 09.00
Beslut

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

10. Justering av dagens protokoll
Beslut om att ge ordföranden i uppdrag att justera
dagens protokoll

Bilagor


1. Protokoll
2. Förteckning över inkomna skrivelser
4. Förslag
5. Utkast
6. PM, prop. 2011/12:146,
utdrag av protokoll samt förslag till utskottsinitiativ
8. Se särskild föredragningslista