Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:50 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2011/12:50


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:50
Datum och tid: 2012-06-12 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade
för brottsbekämpande ändamål (KU9y)

Justering
Prop. 2011/12:146 jämte utskottsinitiativ
Föredragande: LW

5. Övriga frågor

6. Justering av dagens protokoll
Beslut om att ge ordföranden i uppdrag att justera
dagens protokoll och särskilt protokoll från
sammanträdet den 7 juni 2012

Bilagor


1. Protokoll
2. Förteckning över inkomna skrivelser
- Nordiska rådets svenska delegation
4. Förslag