Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:51 Tisdag 2012-09-18 kl. 10:00

Tisdag 2012-09-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2011/12:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:51
Datum och tid: 2012-09-18 10:00
Plats: RÖ 7-08

1. EU-förslag om faktablad för investeringsprodukter

a) Fråga om att inhämta information
från justitiedepartementet
Beslut. Omedelbar justering

b) Information från justitedepartementet

c) Subsidiaritetsprövning
Fråga om yttrande till FiU. Ev. beslut

KOM(2012) 352
Föredragande: TL

Bilagor


1. KansliPM,
- KOM(2012) 352
- Besked om subsidiaritetskontroll
- FaktaPM 2011/12:FPM178