Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:33 Tisdag 2013-03-19 kl. 11:00

Tisdag 2013-03-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:33
Datum och tid: 2013-03-19 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Översyn av riksdagsordningen
Information
Kommitténs sekreteriat kommer kl. 11.00

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Offentlig förvaltning (KU19)
Justering
Föredragande: LW

6. Allmänna helgdagar m.m. (KU16)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KH

7. Vallagsfrågor m.m. (KU18)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KD

8. Kommunala och regionala frågor (KU22)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KD

9. Frågeinstituten som kontrollinstrument (KU4)
Fortsatt beredning
Föredragande: PN

10. Granskning av regeringen

11. Övriga frågor

Bilagor


1. PM
2. Protokoll
5. Förslag
6-8. Utkast
9. Tidigare utsänt material
10. Se särskild föredragningslista