Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:34 Torsdag 2013-03-21 kl. 08:30

Torsdag 2013-03-21 kl. 08:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34
Datum och tid: 2013-03-21 08:30
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Allmänna helgdagar m.m. (KU16)
Justering
Motioner
Föredragande: KH

4. Vallagsfrågor m.m. (KU18)
Justering
Motioner
Föredragande: KD

5. Kommunala och regionala frågor (KU22)
Justering
Motioner
Föredragande: KD

6. Offentlig förvaltning (KU19)
Justering
Föredragande: LW

7. Riksdagens arbetsformer m.m. (KU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: ACB

8. Frågeinstituten som kontrollinstrument (KU4)
Fortsatt beredning
Föredragande: PN

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. - JuU:s beslut
- Prop. 2012/13:69
- 2012/13:Ju10
- 2012/13:Ju11
- 2012/13:Ju394
- Rapport från RIF-rådet
3-6. Förslag
7. Utkast
8. Utkast delas elektroniskt och i facken under onsdagen
9. Se särskild föredragningslista