Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:35 Tisdag 2013-03-26 kl. 10:00

Tisdag 2013-03-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:35
Datum och tid: 2013-03-26 10:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Fråga om utlämnande av allmänna handlingar
Föredragande: KÖ

5. Frågeinstituten som kontrollinstrument (KU4)
Fortsatt beredning
Föredragande: PN

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
4. Material delas vid sammanträdet
5. Utkast
6. Se särskild föredragningslista