Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:36 Tisdag 2013-04-09 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:36
Datum och tid: 2013-04-09 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Frågeinstituten som kontrollinstrument (KU4)
Justering
Föredragande: PN

5. Allmänna helgdagar m.m. (KU16)
Justering
Motioner
Föredragande: KH

6. Riksdagens arbetsformer m.m. (KU17)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ACB

7. Kränkande fotografering (KU5y)
Beredning
Prop. 2012/13:69 jämte motioner
Föredragande: KH

8. Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen (KU21)
Ev. beslut om att bereda andra utskott tillfälle att yttra sig
Skr. 2012/13:75
Föredragande: TL och MM

9. Kommittéberättelsen 2013 (KU23)
Beredning
Skr. 2012/13:103
Föredragande: TL och MM

10. Fråga om utlämnande av allmänna handlingar
Föredragande: KÖ

11. Granskning av regeringen

12. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Förteckning över inkomna skrivelser
3. Förteckning över EU-dokument samt KansliPM
4-5 Förslag
6-7. Utkast
8. KansliPM
9. Utkast
10. Material delas vid sammanträdet
11. Se särskild föredragningslista