Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:37 Tisdag 2013-04-16 kl. 09:00

Tisdag 2013-04-16 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:37
Datum och tid: 2013-04-16 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Kränkande fotografering (KU5y)
a) kl. 9.00 Svenska journalistförbundet
kl. 9.15 Justitiekansler Anna Skarhed
kl. 9.30 Statssekreterare Martin Valfridsson,
Justitiedepartementet med medarbetare
b) Fortsatt beredning
Prop. 2012/13:69 jämte motioner
Föredragande: KH

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Riksdagens arbetsformer m.m. (KU17)
Justering
Motioner
Föredragande: ACB

6. Reglering av Partibidragsnämnden (KU24)
Beredning
Framst. 2012/13:RS3
Föredragande: KD

7. Fråga om utlämnande av allmänna handlingar
Föredragande: KÖ

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1 a) Skrivelser från Svenska Journalistförbundet,
Justitiekanslerns remissvar över tidigare förslag i Ds 2011:1
b) Utkast skickas ut elektroniskt fredag eftermiddag
2. Protokoll
5 Förslag
6. Utkast
7. Material delas vid sammanträdet
8. Se särskild föredragningslista