Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:39 Tisdag 2013-04-23 kl. 10:00

Tisdag 2013-04-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:39
Datum och tid: 2013-04-23 10:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Kränkande fotografering (KU5y)
Justering
Prop. 2012/13:69 jämte motioner
Föredragande: KH

5. Reglering av Partibidragsnämnden (KU24)
Fortsatt beredning
Framst. 2012/13:RS3
Föredragande: KD

6. En ny kameraövervakningslag (KU6y)
Beredning
Prop. 2012/13:115 jämte motioner
Föredragande: ACB

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1 Protokoll
4. Förslag
5. Utkast
6. Utkast sänds elektroniskt under fredagen
7. Se särskild föredragningslista