Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:40 Torsdag 2013-04-25 kl. 09:00

Torsdag 2013-04-25 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:40
Datum och tid: 2013-04-25 09:00
Plats: SKANDIASALEN N3-04 Obs lokalen!

1. Granskning av regeringen

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Kommittéberättelsen 2013 (KU23)
Justering
Skr. 2012/13:103
Föredragande: TL och MM

5. En ny kameraövervakningslag (KU6y)
Fortsatt beredning
Prop. 2012/13:115 jämte motioner
Föredragande: ACB

6. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen
under 2012 (KU7y)
Beredning
Skr. 2012/13:80 jämte motioner
Föredragande: KÖ

7. Övriga frågor

8. Granskning av regeringen

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Protokoll
3. Förteckning över inkomna skrivelser
4. Förslag
5. Utkast sänds elektroniskt under onsdagen
6. Utkast
8. Se särskild föredragningslista