Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:43 Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:43
Datum och tid: 2013-05-21 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till
regeringen m.m. (KU21)
Fortsatt beredning
Skr. 2012/13:75
Redog. 2012/13:RS4
Föredragande: TL och MM

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
4. Utkast
5. Se särskild föredragningslista