Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:46 Torsdag 2013-05-30 kl. 09:00

Torsdag 2013-05-30 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:46
Datum och tid: 2013-05-30 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Val av JO

4. Redogörelser för behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)
Fortsatt beredning
Skr. 2012/13:75
Redog. 2012/13:RS4
Föredragande: TL och MM

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
4. Tidigare utsänt material
5. Se särskild föredragningslista