Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:47 Tisdag 2013-06-04 kl. 10:30

Tisdag 2013-06-04 kl. 10:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:47
Datum och tid: 2013-06-04 10:30
Plats: RÖ 7-08

1. Granskning av regeringen

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Redogörelser för behandlingen av
riksdagens skrivelser (KU21)
Justering
Skr. 2012/13:75
Redog. 2012/13:RS4
Föredragande: TL och MM

6. Granskning av grönbok om förberedelse för en helt
konvergerad audiovisuell värld (KU26)
Fortsatt beredning
KOM(2013) 231
Föredragande: KÖ

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Protokoll
3. PM från UD
- Klagomål mot Sverige enligt Europakonventionen om
mänskliga rättigheter under år 2012
5. Förslag
6. Utkast