Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:48 Tisdag 2013-06-11 kl. 11:00

Tisdag 2013-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:48


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:48
Datum och tid: 2013-06-11 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Granskning av grönbok om förberedelse för en helt
konvergerad audiovisuell värld (KU26)
Justering
KOM(2013) 231
Föredragande: KÖ

5. Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur
Beredning
Prop. 153 ev. motioner
Föredragande: KD

6. Forskningsöversikt om subsidiaritets-
och proportionalitetsprincipen
Beslut
Föredragande: TL

7. Översyn av offentlighets- och sekretesslagen
Föredragande: JJ

8. Utlämnande av allmänna handlingar
Föredragande: KÖ

9. Delegation till presidiet under sommaruppehållet
Föredragande: KS

10. Utskottsresa
Föredragande: KS

11. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
4. Förslag
5. KansliPM jämte ev. motioner delas elektroniskt under fredagen
6. KansliPM
7. KansliPM och PM Översyn av offentlighets- och sekretesslagen
9-10. KansliPM