Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:2 Tisdag 2013-09-24 kl. 11:00

Tisdag 2013-09-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2013/14:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2
Datum och tid: 2013-09-24 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Information om lagstiftningsarbetet gällande allmänhetens
insyn i partiers och valkandidaters finansiering
Information
Statssekreterare Magnus G Graner m.fl. vid
Justitiedepartementet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Omställningsstöd för riksdagsledamöter(KU3)
Justering
Framst. 2012/13:RS7 och motioner
Föredragande: CB

6. Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder
för människors hälsa (KU2y)
Justering
Prop. 2012/13:163 och motioner
Föredragande: JJ

7. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fråga om att bereda UU och FiU tillfälle till yttrande.
Beredning. Beslut. Omedelbar justering.
Prop. 2013/14:1 och ev. motioner
Föredragande: ACB

8. Uppföljning av riksdagens tillämpning av
subsidiaritetsprincipen (KU5)
Beredning
Föredragande: KÖ

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

Bilagor


2. Protokoll
3. Förteckning över inkomna skrivelser
5-6. Utkast
7. KansliPM
8. Utkast
9. Se särskild föredragningslista