Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:23 Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2013/14:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23
Datum och tid: 2014-01-28 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Allmänna helgdagar m.m. (KU13)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: LW

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Inlagor från SKL
3, Förteckning över EU-dokument
4. Utkast
5. Se särskild kallelse