Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:24 Torsdag 2014-01-30 kl. 09:00

Torsdag 2014-01-30 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2013/14:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:24
Datum och tid: 2014-01-30 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Fråga om mottagande av motion från SoU
Föredragande: TL

4. Tobaksfrågor (KU4y)
Justering
Föredragande: TL

5. Alkoholfrågor (KU5y)
Justering
Föredragande: TL

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Förteckning över inkomna skrivelser
3. KansliPM och motion 2013/14:So436
4. Förslag
5. Förslag
6. Se särskild föredragningslista