Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:30 Torsdag 2014-02-27 kl. 09:00

Torsdag 2014-02-27 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2013/14:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30
Datum och tid: 2014-02-27 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Riksdagens arbetsformer m.m. (KU15)
Justering
Motioner
Föredragande: JJ

4. Frågor om rösträtt, valsystem m.m. (KU19)
Beredning
Motioner
Föredragande: KD

5. Vallagsfrågor (KU22)
Beredning
Motioner
Föredragande: KD

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. Förslag
4-5. Utkast
6. Se särskild föredragningslista