Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:39 Tisdag 2014-04-01 kl. 10:00

Tisdag 2014-04-01 kl. 10:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2013/14:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:39
Datum och tid: 2014-04-01 10:00
Plats: SKANDIASALEN N3-04

1. Granskning av regeringen

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens
område (KU17)
Justering
Prop. 2013/14:47 och motion
Föredragande: KÖ

6. Fri- och rättigheter (KU14)
Justering
Motioner
Föredragande: LW

7. Lag om beslut i särskilda regeringsärenden (KU38)
Beredning
Prop. 2013/14:179
Föredragande: TL

8. Offentlig förvaltning (KU26)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: TL

9. Kommittéberättelse 2014 (KU36)
Fortsatt beredning
Skr. 2013/14:103
Föredragande: TL och CJ

10. Granskning av regeringen

11. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Protokoll
3. Förteckning över inkomna skrivelser
5-6. Förslag
7-9. Utkast
10. Se särskild föredragningslista