Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:42 Torsdag 2014-04-10 kl. 09:00

Torsdag 2014-04-10 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2013/14:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:42
Datum och tid: 2014-04-10 09:00
Plats: SKANDIASALEN N3-04

1. Granskning av regeringen

2. Anmälningar

3. Omval av justitieombudsman
Föredragande: KS

4. Omval av ställföreträdande justitieombudsman
Föredragande: KS

5. Begravningsfrågor och trossamfund (KU27)
Justering
Motioner
Föredragande: IS

6. Integritets- och sekretessfrågor (KU25)
Justering
Motioner
Föredragande: JJ

7. Ändring av statistiksekretessen (KU39)
Fortsatt beredning
Prop. 2013/14:162
Föredragande: JJ

8. Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i
valförfarandet (KU31)
Fortsatt beredning
Prop. 2013/14:124 och motion
Föredragande: KD

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
5-6. Förslag
7-8. Utkast
9. Se särskild föredragningslista