Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:48 Tisdag 2014-05-13 kl. 09:00

Tisdag 2014-05-13 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2013/14:48


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:48
Datum och tid: 2014-05-13 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Granskning av regeringen

2. Statsråds medverkan vid konstitutionsutskottets granskning
Beslut
Uppföljning och utvärdering
Föredragande: HH

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. EU-bevakning

6. Indelning i utgiftsområden (KU44)
Fortsatt beredning
Prop. 2013/14:100
Föredragande: ACB

7. Granskning av kommissionsrapporter om
subsidiaritet och proportionalitet m.m. (KU45)
Fortsatt beredning
Föredragande: TL

8. En politik för levande demokrati (KU34)
Beredning
Skr. 2013/14:61 och motioner
Föredragande: KD

9. Olovlig hantering av avkodningsutrustning (KU42)
Beredning
Prop. 2013/14:123 och motioner
Föredragande: KÖ

10. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU43)
Beredning
Redog. 2013/14:VPN1
Redog. 2013/14:ÖN1
Redog. 2013/14:RAR1
Redog. 2013/14:SN1
Redog. 2013/14:NL1
Redog. 2013/14:PN1
Redog. 2013/14:RAN1
Föredragande: CR

11. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. KansliPM
3. Protokoll
5. Förteckning över EU-dokument
6-9. Utkast
10. Utkast samt
Redog. 2013/14:VPN1
Redog. 2013/14:ÖN1
Redog. 2013/14:RAR1
Redog. 2013/14:SN1
Redog. 2013/14:NL1
Redog. 2013/14:PN1
Redog. 2013/14:RAN1