Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:50 Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2013/14:50


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:50
Datum och tid: 2014-06-03 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Presentation av vitboken om övergrepp och
kränkningar av romer under 1900-talet
Information
Statsrådet Erik Ullenhag m.fl. vid
Arbetsmarknadsdepartementet
Kommer kl. 11.00

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser (KU21)
Justering
Skr. 2013/14:75 och motion samt redog. 2013/14:RS6
Föredragande: TL

6. En politik för levande demokrati (KU34)
Fortsatt beredning
Skr. 2013/14:61 och motioner
Föredragande: KD

7. Översyn av riksdagsordningen och
en utvecklad budgetprocess (KU46)
Fortsatt beredning
Framst. 2013/14:RS3 och motioner samt
Prop. 2013/14:173 och motion
Föredragande: JJ och ACB

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1. Faktablad Arbetsmarknadsdepartementet
- Vitbok endast elektroniskt
2. Protokoll
3. Förteckning över inkomna skrivelser
5. Förslag
6. Utkast delas elektroniskt under måndagen
7. Utkast
8. Se särskild föredragningslista