Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:51 Torsdag 2014-06-05 kl. 09:00

Torsdag 2014-06-05 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2013/14:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:51
Datum och tid: 2014-06-05 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU43)
Justering
Redog. 2013/14:VPN1
Redog. 2013/14:ÖN1
Redog. 2013/14:RAR1
Redog. 2013/14:SN1
Redog. 2013/14:NL1
Redog. 2013/14:PN1
Redog. 2013/14:RAN1
Föredragande: CR

4. En politik för levande demokrati (KU34)
Justering
Skr. 2013/14:61 och motioner
Föredragande: KD

5. Olovlig hantering av avkodningsutrustning (KU42)
Justering
Prop. 2013/14:123 och motion
Föredragande: KÖ

6. Översyn av riksdagsordningen och
en utvecklad budgetprocess (KU46)
Justering
Framst. 2013/14:RS3 och motioner samt
Prop. 2013/14:173 och motion
Föredragande: JJ och ACB

7. Uppskov till 2014/15 års riksmöte med behandlingen
av vissa ärenden (KU47)
Justering
Föredragande: KS

8. Statsråds medverkan vid konstitutionsutskottets granskning
Föredragande: HH

9. Bemyndigande att underteckna dagens protokoll

10. Bemyndigande rörande eventuella subsidiaritetsärenden

11. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Förteckning över inkomna skrivelser
3. Förslag
4. Förslag delas elektroniskt under onsdagen
5. Förslag
6. Förslag och bilaga
7. Förslag
8. KansliPM